Friday, 17 May 2013


rakan adalah sayang kepada jantung anda
tidak akan sebahagian
akan sentiasa kekal dan tidak pernah melambatkan
rakan tidak akan mengambil kesempatan ke atas kelemahan
akan menyambut keunikan anda

No comments:

Post a Comment