Friday, 17 May 2013


rakan akan berkongsi kemuliaan bercerita
akan ingat rahsia dan tidak pernah bocor
rakan akan berjaya dalam masa perlu akan berada di sana dengan pantas
tidak suka untuk melawan tidak akan sentiasa perlu betul

No comments:

Post a Comment