Friday, 17 May 2013


nasib, kepercayaan, hubungan, cinta, kebenaran
yang anda lebih suka untuk mempercayai
tidak kira apa, tidak kira di mana
kita masih akan menjadi kawan terbaik selama-lamanya

No comments:

Post a Comment