Thursday, 16 May 2013


CINTA 
Membahayakn keselamatan
seperti penjagaan yang menyebabkan semua kemarahan
cahaya yang rendang
seperti bayang-bayang yang kadang-kadang menyebabkan kita ketakutan

No comments:

Post a Comment